Stemmingswisselingen

gekleurde zonnebrillen
Stemmingswisselingen in de overgang

Over de overgangsjaren wordt van alles beweerd. Ik beperk me hier tot enkele feiten.
1 De overgang is een levensfase, net als bv. de puberteit, je komt er in en je gaat er weer uit. Ongemakken horen er helaas bij, maar de manier waarop je die ongemakken ‘te lijf’ gaat, kan het verschil maken.
2 De aanmaak van bepaalde feel-good-stofjes vermindert omdat je oestrogeenspiegel daalt. Van massage is bewezen dat ze de aanmaak van bv. oxytocine juist stimuleert.
3 Je kan zelf de beleving van de overgangsfase beïnvloeden. Daar hoef je niet per se hormonen voor te slikken. Met mijn behandelingen draag ik hier een steentje aan bij.

Ik studeerde als therapeut af op het onderwerp ‘Fysiologie van de stemmingswisselingen tijdens de overgangsjaren’. Daarin belichtte ik de kettingreactie die ontstaat als gevolg van de schommelende hormoonbalans, de dalende oestrogeen- en progesteronspiegels. Diverse stofjes waar we ons normaal lekker door voelen, dalen evenredig mee. Hersenverbindingen lijden bijvoorbeeld onder het dalend oestrogeen. De impact die de hormonale veranderingen op je fysieke verschijning hebben stemmen je niet vrolijker. Maar er is ook een positieve kant: de veranderende hormoonhuishouding vermindert de behoefte altijd voor anderen te zorgen. Er breekt een levensfase aan waarin het belangrijk, en veel vanzelfsprekender is, voor jezelf te kiezen. Volgens de oosterse zienswijze is dit zelfs een voorwaarde voor gezond ouder worden.
Wat veel vrouwen overigens niet weten is dat de verstoorde hormoonbalans (progesteron daalt ten opzichte van oestrogeen sneller) al vanaf het veertigste levensjaar veel klachten kan veroorzaken.

Met alle behandelvormen in mijn praktijk kun je hormoonklieren beïnvloeden. Met Chi Nei Tsang, de Chinese buikmassage werk ik direct op het gebied waar emoties worden verwerkt, de organen in de buik. Het kan ook dat je in deze overgangsfase verlangt naar het loslaten van oude, beperkende overtuigingen. Met Adem vrij sessies adem je er letterlijk doorheen.

Klaar voor transformatie?

Andere cultuur, andere kijk

De overgang is een levensfase waarin veel omstandigheden van de vrouw veranderen. Zelfbeeld, voeding, en leef-omstandigheden bepalen het welzijn van de vrouw in de overgang. Interessant gegeven is dat het omgaan met de veranderende levensfase sterk cultureel is bepaald.
In Nepal, India en Ethiopië krijgen de traditioneel opgevoede vrouwen zodra ze onvruchtbaar zijn dezelfde status als de man, met de bijbehorende rechten en privileges.In veel landen wordt ouderdom geassocieerd met het verliezen van schoonheid, maar evenzogoed zijn er landen waarin rimpels en ouderdom synoniem voor wijsheid.
In Abchazië worden ouderen gecomplimenteerd door te zeggen‘wat zie je er oud uit vandaag’. Ouderdom wordt daar gezien als bekroning op een succesvol leven. Het levert respect op.
Een Indiaanse vrouw begroette een opvlieger met de vaststelling, ‘de Grote Geest verwarmt mij’. Voor haar was een opvlieger een spirituele ervaring.