Een shiatsubehandeling maakt los, transformeert blokkades, herverdeelt energie

Shiatsu

In Namikoshi shiatsu - in Japan door Tokujiro Namikoshi ontwikkeld - wordt met de duimen, de vingers en de handpalmen druk op de meridiaanpunten uitgeoefend. Net als in de traditie van de duizend jaar oude Chinese acupunctuur wordt op de energiestroom in de meridianen gewerkt.
Druktoepassing op de meridiaanpunten, ofwel tsubo’s brengt de energiestroom weer in beweging. Shiatsu massage stimuleert niet alleen de huid en de bloed- en lymfecirculatie, maar reguleert tegelijk het zenuwstelsel, bevordert de spijsvertering en ontspant stijve spieren. Het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd.

Shiatsu is bijvoorbeeld effectief bij
• stress gerelateerde klachten
• hormonale klachten
• klachten van de overgang
• migraine
• rug-, nek- en schouderklachten
• SI-klachten
• RSI-klachten
• verstoorde spijsvertering
• slapeloosheid
etc.

Lees hier meer over het principe van energiestromen in de meridianen.

"Er wordt goed naar je geluisterd door Debora. Ik heb één behandeling gehad en nu al goed resultaat. Had helse pijn in schouder en arm en is nu al een stuk minder."
jan

De behandeling

De behandeling duurt een uur en wordt over de kleding heen gegeven (draag gemakkelijke kleding). Je ligt op een comfortabele Japanse mat terwijl de tsubo’s worden behandeld met afgestemde duim- vinger- en handpalmdruk. Bij de eerste shiatsu afspraak vindt een intakegesprek plaats om de behandelingen optimaal op jouw achtergrond en vraag af te kunnen stemmen. De praktijk wijst uit dat regelmatige massage preventief werkt op bepaalde klachten.

Kenmerkend aan shiatsu is dat er altijd op het hele lichaam wordt gewerkt, en niet alleen op het klachtgebied. Een lichamelijke klacht is een uiting van een disbalans in het gehele lichaam.

De eerste afspraak beginnen we met een intakegesprek om de behandelingen optimaal op jouw achtergrond en vraag af te kunnen stemmen.
Misschien heb je genoeg aan één afspraak maar meestal is het zelfherstellend vermogen van je lichaam gebaat bij een krachtige impuls. Gemiddeld biedt een serie van 4 behandelingen goed resultaat. Aan het einde van het eerste consult kijken we of het PLUS-traject geschikt voor je is. 

Boek nu!
Shiatsu
Image
Chi Nei Tsang
Voetreflex
Adem Vrij Sessies
GevoelsBewust Bewegen